Komponenty fotovoltických systémov

Fotovoltický systém tvoria nasledovné komponenty:

1. Fotovoltické panely

Fotovoltický panel je hlavná časť fotovoltického systému. V súčasnej dobe sú najpoužívanejšie panely s článkami na báze kremíka. Najrozšírenejšími sú monokryštalické a polykryštalické fotovoltické panely. Výkony panelov sú udávané vo Wp (Wattpikoch). Štandardom je panel o veľkosti cca 1,7 m2 s výkonom 240-260 Wp.
Monokryštalické panely sú vyrobené z článkov z jedného kryštálu kremíka. Učinnosť týchto typov článkov je 13-17%. Monokryštalické panely pracujú najúčinnejšie pri priamo dopadajúcom svetle.
Polykryštalické panely sú osadené článkami z polykryštalickej, amorfnej štruktúry kremíka. Účinnosť týchto článkov je 10 -16%. Články majú tvar štvorca modrosivej farby. Polykryštalické panely pracujú aj s odrazeným a rozptýleným svetlom.

2. Invertor (striedač, menič)

Fotovoltické panely produkujú jednosmerný prúd, ktorý sa mení na striedavý prúd, ktorý je v elektrickej distribučnej sieti. Striedač je srdcom celého fotovoltického systému a premieňa jednosmerný prúd z panelov na striedavý, zvyčajne trojfázový (400V/50Hz). Väčšina striedačov umožňuje monitoring parametrov fotovoltického systému pomocou prepojenia s počítačom (USB, RS232/485, LAN) a následnú vizualizáciu zberu údajov.

3. Rozvádzač NN RDAC pre pripojenie do elektrickej siete

V záujme dodržania bezpečnostných a technických noriem sa inštaluje do fotovoltického systému nízkonapäťový elektrický rozvádzač, obsahujúci komponenty AC a DC, ktorý zaisťuje správnu a bezpečnú integráciu fotovoltického systému do elektrickej siete.

4. Montážny a kotviaci materiál

Fotovoltické panely je možné inštalovať prakticky na akýkoľvek priestor s vhodnou veľkosťou plochy a orientáciou. Pre správnu a bezpečnú montáž sa používajú špeciálne nosné konštrukcie pre ploché a šikmé strechy a inštaláciu na fasádu.preload preload preload preload preload preload